Η 95 ΑΓΣΔ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια παγωτών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΣΕ