Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης