Η 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Λήμνος) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κυλικείου