Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου: Ο Γενικός Οργανισμός Ελέγχου Εισαγωγών και Εξαγωγών (GOEIC) αποφάσισε αναστολή ή/και παύση εισαγωγών για προϊόντα από 814 ξένες εταιρείες με την δικαιολογία λήξης ισχύος των πιστοποιητικών ποιότητας