Γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας