Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές - Ευκαιρία πολιτικής ανανέωσης για τους γερμανούς επιχειρηματίες (Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο)