Γεωργαντάς προς ΒΕΠ: Έρχονται κονδύλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ