Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων