Γ. Παπαμανώλης – Ντόζας: «Το ΒΕΠ και κάθε Επιμελητήριο εκφράζει την αγωνία της αγοράς»