Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας - Γερμανικές Ομοσπονδιακές Εκλογές (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)