ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Με την υποστήριξη και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 02 Δεκεμβρίου 2020