Έργο ΚΕΕ «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»