Εργλεία υπολογισμού βαθμολογίας για το πρόγραμμα επιχορήγησης covid19 (επικαιροποίηση)