Εποικοδομητική συνάντηση των Αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π.