Επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές από 13 Ιουλίου έως και 26 Ιουλίου 2020