ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΓΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ