Επιτυχημένη η πρώτη επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη από την Enterprise Greece