Επιστρεπτέα προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και αποστολή σε mydata