Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία