Επικοινωνία πολιτών με τον ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων