Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, επιταγές, παράταση προθεσμίας δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις στο Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227 Α΄ /18-11-2020)