Έως τα τέλη Αυγούστου οι προτάσεις των Επιμελητηρίων για την τεχνική εκπαίδευση