ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΤΜΕΑΡ