Ενθαρρυντικό για τις επιχειρήσεις και την αγορά το φορολογικό νομοσχέδιο