Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19