Ενίσχυση με 75 εκατ. ευρώ πολύ μικρών και μικρών νησιωτικών επιχειρήσεων με ΚΥΑ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020