Ενημερωτικό σημείωμα του Γ.Γ.Β. για κλαδικά θέματα που έθεσε η Π.Ο.Σ.Ε.Η.