Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Νοεμβρίου 2020), με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος