Ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων (Μάιος 2022) με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος