Ενημερωτικό δελτίο οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων (Δεκέμβριος 2021)