Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων ( Οκτώβριος 2021) – Ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος