Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (Σεπτέμβριος 2021)