Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων της Enterprise Greece για το Β΄ εξάμηνο 2017