Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη από το Β.Ε.Π. με θέμα "ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ"