Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη από το Β.Ε.Π. με θέμα “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2”