Ενημερωτική εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα