Ενημερωτική εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας, με θέμα: ¨Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"