Ενημερωτική εκδήλωση "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR"