Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στα Μέγαρα