Ενημερωτική Εκδήλωση για τα οφέλη των επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»