Ενημερωτική εκδήλωση "Εξωστρέφεια ΜΜΕ και Εργαλεία Στήριξής της"