ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΒΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ