Ενημέρωση σχετικά με τον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και των εγκεκριμένων παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας