ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. Περιβαλλοντική εισφορά για τα πλαστικά προϊόντα / Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις