Ενημέρωση Αδειοδοτημένων Εγκαταστάσεων από τα Επιμελητήρια για την Έναρξη Διενέργειας Περιοδικών Επιθεωρήσεων