Ενεργοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας 2014-2020 της ΠΕ Νήσων Αττικής