Ενδιάμεσες εκπτώσεις από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2020