Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις - Τέλος εποχής για τα χειρόγραφα τιμολόγια