Εμπλουτισμός αρχείου Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων (Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου)