Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1217 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2020 (Αφορά εισαγωγή συγκεκριμένων φυτών από την Ιαπωνία)